ANGEL-BABY VARSITY JACKET - BLACK

  • 650.000 VNĐ
  • 350.000 VNĐ
  • Dòng sản phẩm: JACKET
  • FREESHIP

Tùy chọn đang có

*CHÚ Ý : KHUYẾN CÁO, ÁO GIẶT LẦN ĐẦU KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT TẨY RỬA 

 1. LIMITED PACK ( số lượng giới hạn dành cho 200 khách hàng đầu tiên ) bao gồm
- BOX
- Sticker Pack
- AWAW label Key Holder
- Angel-Land Key Holder
- Tote-bag
2.STANDARD PACK dành cho các bạn đến sau
- NO BOX
- Sticker Pack
- Angel-Land Key Holder
- Tote-bag