Được sáng lập năm 2019 tại Sài Gòn

Angel-Land™ là một thương hiệu thời trang mang tính thay đổi và luân chuyển. 

Giá trị sản phẩm của Angel-Land™ lấy tính Mỹ Thuật kết hợp với Sự tinh gọn tạo nên những khái niệm , cảm

quan riêng biệt về thời trang của riêng thương hiệu.

Chúng tôi kết hợp những nội dung, concept và những xu hướng vào trong thiết kế và hình ảnh thương hiệu

giúp cho Sản phẩm dễ dàng bắt kịp văn hóa đại chúng và trào lưu hiện đại 

Luôn luôn không ngừng cập nhật và nghiên cứu những chất liệu,kỹ thuật,phong cách mới mẻ để có thể

thay đổi chính bản thân thương hiệu và gắn liền với mọi thời đại mọi nền văn hóa !